Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dla Gospodarstw Domowych na temat Diety, Konsumpcji Żywności Ekologicznej i Marnotrawstwa Żywności

Zostali Państwo zaproszeni do udziału w badaniu naukowym zatytułowanym „Ekologiczne systemy rolno-spożywcze jako modele zrównoważonych systemów żywnościowych w Europie i Afryce Północnej" (SysOrg), które jest prowadzone przez Zespół Zakładu Żywności Ekologicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jest to badanie realizowane we współpracy z partnerami z Danii, Włoch, Polski, Niemiec i Maroka.

Wypełnienie tego kwestionariusza powinno zająć około 30 minut. Państwa udział w tym badaniu jest dobrowolny. W każdej chwili i z dowolnego powodu mogą Państwo odmówić odpowiedzi na pytanie lub przerwać wypełnianie tej ankiety.

 

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w badaniu, pozostanie Pan/Pani całkowicie anonimowy/a, co oznacza, że żaden z badaczy, którzy pracują przy analizie odpowiedzi, nie będzie mógł zidentyfikować, kim Pan/Pani jest, ani nie będzie miał dostępu do Pana/Pani danych osobowych. Informacje oceniane w tej ankiecie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak np. Pana/Pani nazwisko i dlatego nie podlegają europejskiemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym. Europejscy partnerzy projektu – Uniwersytet w Kopenhadze [Københavns Universitet] (DK), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (PL),  Rada ds. badań rolniczych i analizy gospodarki rolnej CREA [Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria] (IT), Uniwersytet w Münster [FH Münster University of Applied Sciences] (DE), Uniwersytet w Kassel [Universität Kassel] (DE) oraz Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych [International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Bari] (CIHEAM-Bari) [L'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari] (IT) – będą przetwarzać wyniki tego badania. Zebrane dane zostaną wykorzystane do raportów z badań oraz do publikacji naukowych.

 

W przypadku pytań dotyczących tych badań, mogą się Państwo z nami skontaktować wysyłając e-mail na jeden z adresów:

dominika_srednicka_tober@sggw.edu.pl (dr hab. Dominika Średnicka-Tober, prof. SGGW)

renata_kazimierczak@sggw.edu.pl (dr hab. Renata Kazimierczak, prof. SGGW)

Zgoda

Zasady udziału w opisanym powyżej badaniu zostały mi wyjaśnione. Rozumiem, że na moje ewentualne przyszłe pytania dotyczące tego badania odpowiedzą niezwłocznie wyżej wymienieni badacze.

Wybierając "dalej", zaświadczam, że mam ukończone 18 lat.